Konferencja pt. Nowe granice arbitrażu organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 3 grudnia 2019 r. (wtorek) na Uniwersytecie Warszawskim w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich – godz. 11:00

.

.

.

Wydarzenie zostało zorganizowane w związku z potrzebą analizy zagadnień pojawiających się na tle przepisów postępowania cywilnego dotyczących arbitrażu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Zdatność ugodowa sporu jako przesłanka jego zdatności arbitrażowej, dotyczy obecnie wyłącznie sporów o prawa niemajątkowe (art. 1157 k.p.c.). Rozszerzeniu uległ zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny umieszczony w umowie (statucie) spółki na organy spółki i ich członków (art. 1163 § 1 k.p.c.).

.

strona KIG – link

Kategorie: Aktualności