15 października br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW działające pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW Uniwersytetu Warszawskiego. Z wyjątkiem panelu eksperckiego wydarzenie miało charakter zdalny (platforma Microsoft Teams).

Konferencja składała się z panelu eksperckiego oraz czterech paneli tematycznych (Nadanie biegu sprawie a rozpoznanie sporu; Plan rozprawy i postępowanie dowodowe; Wokół zaskarżania orzeczeń; Inne kwestie budzące kontrowersje), w ramach których wygłoszono 16 referatów. W charakterze moderatorów udział wzięli prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. prof. ALK Joanna Studzińska (Akademia Leona Koźmińskiego), dr hab. prof. USz Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński) i dr hab. Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Wydarzenie koordynowali Katarzyna Duda (Prezes KN Prawa Procesowego) i Jakub Spiechowicz (Wiceprezes KN Prawa Procesowego).

Patronat nad wydarzeniem objęły Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz portal Prawo.pl.

.

Sprawozdanie z konferencji:

Prawo.pl – Zmiany w kpc niekoniecznie przyspieszą postępowanie

.

Panel ekspercki – dyskusja nt. Cele i efekty nowelizacji na tle zasad i wartości postępowania cywilnego. Od lewej: dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski) – moderator; dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski); dr Stanisław Sołtysik (Dentons); dr Marcin Ciemiński (Clifford & Chance).

.

Panel eksperckilink do nagrania

.

strona internetowa Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW – link

.

Kategorie: Aktualności