W minionym 2022 roku uczestniczyłem w dwudziestu ośmiu konferencjach naukowych. Wygłosiłem dziesięć referatów, w tym jeden w języku angielskim.Referent:

 • Miarkowanie opłaty egzekucyjnej, konferencja naukowa pt. Opłaty i wydatki w praktyce komornika sądowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – Szczecin 18 marca 2022 r.
 • Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej, konferencja naukowa pt. Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – teraźniejszość i przyszłość, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego – Zielona Góra, 21 kwietnia 2022 r.
 • Przyznanie prawa ubogich w postępowaniu egzekucyjnym – zwolnienie od kosztów komorniczych, konferencja naukowa pt. Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – Białystok, 22 kwietnia 2022 r. (online)
 • Powództwo oczywiście bezzasadne a prawo do sądu, konferencja naukowa pt. Dylematy wokół prawa do sądu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – Szczecin, 28 kwietnia 2022 r. (online)
 • Kodeks postępowania cywilnego A.D. 2022 – zasady i priorytety, konferencja naukowa pt. Aktualne problemy postępowania cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Toruń, 19 maja 2022 r. (online)
 • Sententia non existens, konferencja naukowa pt. Cywilne postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Kraków, 27 maja 2022 r.
 • The Remedies System in Polish Civil Proceedings in the Context of the Right to Fair Trail (referat w języku angielskim), konferencja naukowa pt. The present and the future of the legal order and human rights. From social, ethicial and legal challenges to opportunities for development and cooperation, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego w Kiszyniowie (Republika Mołdawii) we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Ovidius w Konstancji (Rumunia), Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, Wydziałem Prawa Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Zaporożu (Ukraina) oraz Wydziałem Prawa Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina) – Kiszyniów, 17 czerwca 2022 r.
 • Rozwiązania pandemiczne w sądach – które powinny z nami pozostać, a z którymi powinniśmy się jak najszybciej pożegnać?, (panel dyskusyjny) XII Konferencja Fundacji Court Watch Polska – Warszawa, 30 września 2022 r.
 • Notarialny nakaz zapłaty, czyli w kierunku prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości, konferencja naukowa pt. Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa przyszłości. cz. 2, Naczelna Rada Adwokacką oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA – Warszawa, 5 listopada 2022 r.
 • Współczesna legislacja a deformacja prawa procesowego, konferencja naukowa pt. Postępowanie cywilne – niewykorzystane możliwości, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Warszawa, 5 grudnia 2022 r. (online)Moderator:


 • III Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna pt. Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym moderator panelu pt. Przywileje dłużnika w egzekucji sądowej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – Łódź, 8 kwietnia 2022 r. (online)
 • VI Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. Postępowanie cywilne i wymiar sprawiedliwości – wyzwania i perspektywy po odwołaniu stanu epidemii i wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego moderator panelu Postępowanie rozpoznawcze (posiedzenia sądowe), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Kielce, 10 października 2022 r.
 • Zdolność stron do czynności notarialnych (inauguracja konferencji) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polski Instytut Notarialny, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Izba Notarialna w Warszawie – Warszawa, 25 listopada 2022 r.Uczestnik:


 • 60 years of the 1958 New York Convention in Poland. The CEE Perspective, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Kraków, 21 stycznia 2022 r. (online)
 • 20-lecie Kodeksu spółek handlowych, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkołę Główną Handlową – Warszawa, 7 kwietnia 2022 r. (online)
 • Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Izbę Komorniczą w Warszawie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej – Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.
 • Dziecko w postępowaniu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawa, 7 maja 2022 r.
 • Rola sądów ponadnarodowych z perspektywy ochrony tożsamości konstytucyjnej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Warszawa-Kraków, 14 maja 2022 r. (online)
 • Sądy i prokuratura w orzecznictwie europejskim i polskim. Między teorią a praktyką, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Kraków, 23-24 maja 2022 r. (online)
 • Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Katowice 26 maja 2022 r. (online)
 • Akta stanu cywilnego a praktyka notarialna, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Polski Instytut Notarialny i Beck Akademia (C.H. Beck) – Łódź-Warszawa, 9 czerwca 2022 r. (online)
 • Ewolucja postępowania nieprocesowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Lublin, 10 maja 2021 r. (online)
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników i nauczycieli akademickich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu – Radom, 21 października 2022 r.
 • Elektroniczna egzekucja sądowa – europejskie dobre praktyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Izbę Komornicza w Szczecinie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej – Szczecin, 25 października 2022 r. (online)
 • Praworządność – w poszukiwaniu wzorca kontroli, Sąd Najwyższy – Warszawa, 8 listopada 2022 r.
 • Wadliwe ukształtowanie sądu – sanacja czy kasacja powołań sędziowskich, Naczelna Rada Adwokacka oraz Uczelnia Łazarskiego – Warszawa, 16 listopada 2022 r. (online)
 • Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym (IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – Łódź, 18 listopada 2022 r. (online)
 • Nauka prawa wobec zjawiska post-prawdy, Polska Akademię Umiejętności w Krakowie – Kraków, 12 grudnia 2022 r. (online)


konferencje naukowe w 2021 r. – link