Zakończyły się prace legislacyjne nad kolejną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 614). 

Zgodnie z założeniami projektu nowelizacja ma na celu przyspieszenie postępowań sądowych oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, doprecyzowanie zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy, dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń, a także wprowadzenia kolejnego postępowania odrębnego.Przebieg procesu legislacyjnego dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  (druk 2650) – link.