W dniu 26 czerwca 2024 r. Kapituła VII edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego (2024 r.) wyłoniła laureatów i wyróżnionych.

Z ogromną radością oraz z satysfakcją warto odnotować, że laureatem (I miejsce) został pan mgr Przemysław Bednarski.





Laureat przygotował pod moim kierunkiem dysertację pt. „Dopuszczalność zarzutu potrącenia w procesie cywilnym” – obronioną w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 1 września 2023 r. Obecnie kontynuuje naukę na aplikacji adwokackiej.


Laureatem Konkursu (III miejsce) został także pan mgr Rafał Stronk, dla którego jest to już drugie wyróżnienie – link.



Serdeczne gratulacje !







Informacje o wynikach konkursu (PGRP) – link