Seminaria magisterskie online odbywają się w środy o godz. 17:30. Spotykamy się na kanale głosowym „seminarium WPiA UW”.

.

20 maja 2020 r. – temat: „Model apelacji o orzeczenia sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym

13 maja 2020 r. – temat: „Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym

6 maja 2020 r. – temat: „Postępowanie dowodowe w sprawach o ubezwłasnowolnienie

29 kwietnia 2020 r. – tematy: „Powództwo oczywiście bezzasadne a prawo do rzetelnego procesu” oraz „Skarga na czynności komornika sądowego”

22 kwietnia 2020 r. – temat: „Problematyka zajęcia ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

15 kwietnia 2020 r. – temat: „Biegły sądowy w postępowaniu cywilnym na przykładzie spraw medycznych”

8 kwietnia 2020 r. – temat: „Dowód sprzeczny z prawem w postępowaniu cywilnym

2 kwietnia 2020 r. – temat: „Niemożność bycia świadkiem w polskim procesie cywilnym

.

Plan prezentowanych prac magisterskich wraz z wykazem literatury zamieszczane na Discordzie.

Kategorie: Aktualności