W wyniku współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z Naczelną Radą Adwokacką zapoczątkowanej zawarciem porozumienia z dnia 20 grudnia 2022 r. (link) uruchomiony został program „student prawa na aplikacji adwokackiej„. Studenci prawa (III – V rok) zyskali bezpośrednią możliwość stacjonarnego gościnnego udziału w wybranych zajęciach dedykowanych dla aplikantów adwokackich.

Zajęcie będą odbywały się cyklicznie w formie stacjonarnej w Centrum Szkoleniowo-Kongresowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie.


Za realizację programu odpowiada Samorząd Studentów WPiA UW oraz Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW.

Lista zajęć dostępnych dla studentów prawa będzie na bieżąco aktualizowana. Pierwsze odbędą się w dniach 15 oraz 23 marca br.Link do wydarzenia – Facebook

Informacja na stronie NRA – link