W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach dyscypliny nauki prawne (2023 rok) pozytywne rekomendacje do przyjęcia uzyskało troje kandydatów związanych z Katedrą Postępowania Cywilnego WPiA UW.  • mgr Magdalena Hilt – projekt badawczy „Poszukiwanie remedium na probatio diabolica” pod kierunkiem prof. UW dr hab. Tadeusza Zembrzuskiego
  • mgr Maciej Zielepucha – projekt badawczy „Zdatność arbitrażowa w prawie polskim – perspektywa prawnoporównawcza” pod kierunkiem prof. UW dr hab. Marcina Dziurdy
  • mgr Antoni Żukowski – projekt badawczy „Konstytucyjne prawa wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych” pod kierunkiem prof. UW dr hab. Marcina Dziurdy


Serdeczne gratulacje !


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW – link