W ramach współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z Naczelną Radą Adwokacką przy wsparciu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zapoczątkowanej zawarciem porozumienia z dnia 20 grudnia 2022 r. (link) uruchomiony został cykl spotkań pt. „Trzy Trybunały” – w dniach 3 kwietnia, 10 maja oraz 25 maja w sali A.3 przy ul. Lipowej 4 (Collegium Iuridicum I).


Wydarzenia poświęcone zostaną omówieniu i analizie postępowań przez Międzynarodowym Trybunałem Karnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Gośćmi będą Adwokaci posiadający bogate doświadczenie w postępowaniach przed organami międzynarodowymi. Spotkania poprowadzi dr Valeri Vachev (Kierownik Studiów na WPiA UW).


3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) w godz. 18.30 – 20.00 „Obrońca pomiędzy jurysdykcjami – droga adwokata do MTK” – adw. Mikołaj Pietrzak (Dziekan ORA w Warszawie) – informacje oraz rejestracja


10 maja 2023 r. (środa) w godz. 19.00 – 20.30  „Adwokat w Strasburgu – reprezentowanie klienta przed ETPCz” – adw. Małgorzata Mączka-Pacholak – informacje oraz rejestracja


25 maja 2023 r. w godz. 19.00 – 20.30 „Adwokat w Luksemburgu – postępowanie przed TSUE” – adw. Joanna Wędrychowska (sala A.3 przy ul. Lipowej 4) – informacje oraz rejestracja
Z ramienia WPiA UW mam przyjemność koordynować współpracę z adwokaturą, którą reprezentuje adw. Dorota Kulińska.