Kolejne seminarium magisterskie online odbędzie się 20 maja (środa) o godz. 17:30. Spotykamy się na kanale głosowym „seminarium WPiA UW”.

.

Temat: „Model apelacji o orzeczenia sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym

.

Plan prezentowanej pracy magisterskiej wraz z wykazem literatury proszę z wyprzedzeniem zamieścić na Discordzie.