Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w 2019 r.

Zarząd Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC) postanowił powierzyć łączną organizację Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w 2019 r. Zakładowi Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładowi Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Szczecińskiego.   Tematem zjazdu będzie „Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym„. Zjazd odbędzie się Dowiedz się więcej…

Wyniki II edycji konkursu o nagrodę Prezesa PGRP za najlepszą pracę z zakresu prawa sądowego

W dniu 12 grudnia 2018 r. Kapituła konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego wyłoniła laureatów i wyróżnionych w II edycji konkursu.   Wyniki II edycji konkursu – link   Dowiedz się więcej…

Obrona pracy doktorskiej mgr Andrzeja Zielonego – 7 stycznia 2019 r.

Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW   Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Zielonego odbędzie się 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:30 w sali nr 403, Collegium Iuridicum I   Rozprawa doktorska pt. „Podstawy uchylenia wyroku sądu arbitrażowego (studium prawnoporównawcze)”   promotor: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński; recenzenci: dr Dowiedz się więcej…

Postępowanie cywilne na poniedziałkach radcowskich

Poniedziałki radcowskie OIRP Warszawa – I półrocze 2019 r. Poniedziałki radcowskie to organizowane od 15 lat przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie wykłady dla radców prawnych dotyczące bieżących zagadnień prawnych. Zajęcia stanowią element doskonalenia zawodowego radców prawnych, odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Dowiedz się więcej…

Access to Justice in Eastern Europe (AJEE) – zeszyt nr 1

Ukazał się pierwszy numer czasopisma Access to Justice in Eastern Europe (AJEE)     Czasopismo ukazuje się w języku angielskim; stanowi forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, problematyki prawa do sądu, prawa do rzetelnego procesu oraz reform postępowania cywilnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Skierowane jest do przedstawicieli Dowiedz się więcej…

Konferencja „Postępowanie cywilne u progu zmian”

Krajowa konferencja naukowa pt. „Postępowanie cywilne u progu zmian” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – Aula im. R. Schumana oraz sala 205 Auditorium Maximum UKSW. Program konferencji Link dot. konferencji