Przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień procesowych w postępowaniu sądowym

Nakładem Domu Wydawniczego „Elipsa” ukazała się monografia Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego pt. Przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień procesowych w postępowaniach sądowych pod red. prof. UŁa dr. hab. Jacka Kosonogi (ss. 365). ISBN: 978-83-64878-61-9 (wersja online); 978-83-64878-60-2 (wersja drukowana). Autorzy: Marcin Dziurda, Aleksander Gadkowski, Aleksandre Grebieniow, Agnieszka Grzelak, Aleksander Jakubowski, Wojciech Dowiedz się więcej…

Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej

W najnowszym grudniowym numerze Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego (2022 nr 1) przygotowanym pod redakcją naukową dr Magdaleny Skibińskiej ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. „Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej„. Został on opracowany na kanwie wystąpienia na konferencji naukowej „Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – teraźniejszość i przyszłość”, która odbyła się Dowiedz się więcej…

Konferencja interdyscyplinarna SDNS UW 2023

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje Konferencję Interdyscyplinarną dla doktorantów SDNS, która odbędzie się w dniach 14 – 15 stycznia 2023 r. (sobota – niedziela) w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie. W konferencji wezmą udział doktoranci reprezentujący 10 dyscyplin. Przewidziano równoległe wydarzenie dla doktorantów Dowiedz się więcej…

Porozumienie WPiA UW o współpracy z NRA

W dniu 20 grudnia 2022 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zawarł porozumienie o współpracy z Naczelną Radą Adwokacką. Strony deklarują m.in. organizację wspólnych wydarzeń (w tym konferencji, seminariów i szkoleń), udzielanie patronatu, organizację praktyk i staży dla studentów prawa, tzw. Dnia Adwokata na Uniwersytecie Warszawskim, a także uczestnictwo przedstawicieli Dowiedz się więcej…

UJ – Projekt zmian ustaw sądowych

Nadzwyczajne zebranie naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego i Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. Projekt zmian sądowych – przywracanie praworządności czy gra pozorów? odbędzie się 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w formie zdalnej (platforma Zoom). Przedmiotem zebrania będzie projekt zmiany ustaw sądowych, mający w zamiarze jego Dowiedz się więcej…

Gagauzja 2022

Wykłady w Szkole Prawa Polskiego na Państwowym Uniwersytecie Mołdawskim w Kiszyniowie umożliwiły odwiedzenie Gagauzji (Gagauz Yeri), terytorium autonomicznego w Mołdawii. Nie ma zgody co do pochodzenia Gaugazów, według jednych to ludność pochodzenia tureckiego, według innych to sturczeni Bułgarzy, a nawet sturczeni Grecy. Gagauzja zajmuje ok. 5% powierzchni Republiki Mołdawii. Skład Dowiedz się więcej…

Szkoła Prawa Polskiego – Mediation in Polish Law

W dniu 8 grudnia 2022 r. miałem zaszczyt poprowadzić wykład pt. Mediation in Polish Law w ramach projektu Szkoła Prawa Polskiego w Kiszyniowie (Program DIALOG). Wykład odbył się na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego – Universitatea de Stat din Moldova (Republika Mołdawii). Wykład oraz dyskusja dot. porównania funkcjonowania mediacji w Polsce i w Dowiedz się więcej…

Konferencja „Postępowanie cywilne – niewykorzystane możliwości”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowanie cywilne – niewykorzystane możliwości” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniach 5 – 6 grudnia 2022 r. (poniedziałek – wtorek) w trybie zdalnym na platformie Webex. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na szanse i możliwości, które postępowanie cywilne Dowiedz się więcej…