Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego 2023 – Lublin

Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego odbędzie się w dniach 17-20 września 2023 r. (niedziela – środa) w Lublinie. Temat tegorocznego Zjazdu to „Instytucje prawa procesowego cywilnego – stan obecny i perspektywy”. W ramach Zjazdu zaplanowano wygłoszenie kilkunastu referatów na najbardziej aktualne tematy nurtujące doktrynę i praktykę oraz poddanie przedstawionych przez referentów tez Dowiedz się więcej…

Remote Court Hearings in Polish Judicial Civil Proceedings – Manifestation of Justice or Aftermath of the Epidemic?

Ukazała się publikacja pokonferencyjna pt. The State, Security and Human Rights in the Digital Era ? Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală pod red. R. Ciobanu, Chișinău 2023 (Republika Mołdawii), ISBN: 978-9975-62-530-2 – w której opublikowany został artykuł mojego autorstwa pt. Remote Court Hearings in Polish Judicial Civil Proceedings – Manifestation of Dowiedz się więcej…

Pełnomocnik Dziekana WPiA UW ds. współpracy z samorządami prawniczymi

Z dniem 8 maja 2023 r. zostałem powołany na stanowisko Pełnomocnika Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ds. współpracy z samorządami prawniczymi. Związane z tym obwiązki będę pełnił wspólnie z dr hab. Marcinem Dziurdą. Do obowiązków Pełnomocnika należy koordynowanie i rozwijanie współpracy z samorządami prawniczymi w związku zawieranymi przez Dowiedz się więcej…

Konferencja „Współczesne wyzwania prawa procesowego – kierunki zmian postępowania cywilnego oraz karnego” – Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania prawa procesowego – kierunki zmian postępowania cywilnego oraz karnego” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 28 maja 2023 r. (wtorek) w godz. 8:00 – 15:00 w auli A.3 Collegium Iuridicum II WPiA UW przy ul. Lipowej 4. Wydarzenie będzie miało formę hybrydową – stacjonarnie Dowiedz się więcej…

Konferencja „Co dalej z kontrolą konstytucyjności prawa w Polsce?”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Co dalej z kontrolą konstytucyjności prawa w Polsce?” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ) odbędzie się 27 maja 2023 r. (sobota) o godz. 10:00 – 16:00 w Pałacu Larischa przy ul. Bracka 12 w Krakowie. Wydarzenie będzie Dowiedz się więcej…