Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r.

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer w serii „komentarze praktyczne” ukazał się komentarz do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r. autorstwa dr hab. Marcina Dziurdy (ss. 636). Książka szczegółowo omawia najważniejsze, istotne dla praktyki zmiany w ustawie procesowej, a także w innych ustawach – o kosztach sądowych w sprawach Dowiedz się więcej…

GSP – Standard ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym

Ukazał się kolejny poświęcony w całości problematyce procesowej numer czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze – 2023, nr 1(58) pt. Standard ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym pod redakcją naukową prof. UG dr hab. Anny Machnikowskiej (ss. 264). Zawiera osiem artykułów naukowych oraz siedem glos. Miałem w nim przyjemność opublikować rozważania poświęcone tematyce Dowiedz się więcej…

Notarialny nakaz zapłaty – w stronę prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości

W najnowszym numerze Gdańskich Studiów Prawniczych „Standard ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym” (2023, nr 1) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Notarialny nakaz zapłaty – w stronę prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości (s. 51 – 74). Poddano w nim krytyce instytucję notarialnych nakazów zapłaty na zasadach określonych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo Dowiedz się więcej…

Finał I edycji Konkursu na glosę „Ars boni et aequi” Fundacji Court Watch Polska

 W dniu 3 czerwca 2023 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbył się finał I edycji konkursu na glosę Fundacji Court Watch Polska – „Ars boni et aequi – Sztuka tego, co dobre i sprawiedliwe”. Patronat nad wydarzeniem objęli Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka. Link Dowiedz się więcej…

Seminarium magisterskie 2022/2023

Uczestnicy seminarium magisterskiego z postępowania cywilnego w roku akademickim 2022/23 Na pamiątkowej fotografii (7 czerwca 2023 r.) przed Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: Michał Rejmer, Jan Piotrowski, Piotr Maciejewski, Mateusz Wrona, Anna Modzelewska, Marianna Iaroslavska, Przemysław Bednarski, Daria Grzelakowska, Mateusz Kordalewski, Marta Szymańska, Maria Składzińska, Magdalena Hilt, Katarzyna Olejnik.

Komisja Doktorska – mgr Łukasz Jankowski

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne na posiedzeniu w dniu 29 maja 2023 r. wyznaczyła Komisję Doktorską w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Jankowskiemu stopnia doktora. W skład Komisji Doktorskiej wchodzą: prof. UW dr hab. Artur Nowacki; dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska; prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski; dr hab. Maria Boratyńska; dr hab. Wojciech Dowiedz się więcej…

Porozumienie WPiA UW o współpracy z Izbą Komorniczą w Warszawie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 1 czerwca 2023 r. (czwartek) podpisał porozumienie z Izbą Komorniczą w Warszawie, tym samym rozwijając współpracę z prawniczymi samorządami zawodowymi. Strony porozumienia będą organizować wspólne konferencje, seminaria i szkolenia adresowane przede wszystkim do studentów Wydziału. Współpraca obejmować będzie także organizację praktyk studenckich Dowiedz się więcej…

Porozumienie WPiA UW o współpracy z Izbą Notarialną w Warszawie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pogłębia współpracę z samorządami prawniczymi, nawiązując współpracę z Izbą Notarialną w Warszawie. Na mocy porozumienia podpisanego w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) obie strony planują wspólne wykłady, konferencje, seminaria, szkolenia oraz warsztaty adresowane przede wszystkim do studentów Wydziału. Współpraca obejmuje również organizację praktyk studenckich. Dowiedz się więcej…