Blok specjalizacyjny Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

„Sądowa ochrona praw prywatnych”

w zbliżającym się roku akademickim 2020/21 będzie prowadzony w zmodyfikowanym kształcie w związku z czasową nieobecnością jednego z Wykładowców.

.

Zmiana dotyczy jednego z wykładów w semestrze zimowym, w którym zgodnie z zarządzeniem Rektora UW (link) wszystkie wykłady będą prowadzone w formie zdalnej. Zajęcia poświęcone problematyce sądów w demokratycznym państwie prawa (30 h) zamiast pana prof. dr. hab. Karola Weitza poprowadzi pani dr Agnieszka Gołąb.

Mając na względzie fakt, że w tym wypadku zmodyfikowana została godzina wykładu (godz. 18:30-20:00 zamiast planowanej godz. 15:00-16:30), wykład ten będzie prowadzony zarówno w formie synchronicznej (tj. na żywo), jak również będzie nagrywany i udostępniany wszystkim zarejestrowanym studentom do odtworzenia. Forma zaliczenia zostanie także dostosowana do możliwości studentów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tych zajęciach w czasie rzeczywistym. Pozostałe wykłady w ramach bloku odbywać się będą bez zmian.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną wszelkie ułatwienia, które pozwolą Państwu bez problemu uczestniczyć w zajęciach i uzyskać ich zaliczenie.

Wszystkie wykłady będą odbywały się na platformie Google Meet.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy.

Kategorie: Aktualności