W ramach oferty dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od roku akademickiego 2019/20 Katedra Postępowania Cywilnego uruchamia dwa bloki specjalizacyjne:

 

Sądowa ochrona praw prywatnych

Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów

 

Zajęcia są dostępne dla studentów III – V roku na kierunku prawo.

Bloki specjalizacyjne są jednym z elementów nowego programu kształcenia na kierunku prawo.

 

Szczegółowe informacje dostępne po zalogowaniu  w systemie USOS – link

Program kształcenia na kierunku prawo (WPiA UW) – pobierz

Kategorie: Aktualności