Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW odbędzie się 4 maja 2020 r.  (poniedziałek), godz. 20:10.

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej – wideokonferencja na platformie Google Meet (audio, wideo, czat)

.

Planowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków; 2. Wybór protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków; 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków; 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków; 5.Sprawozdanie Członków Zarządu z działalności Koła; 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokumentów, działalności Zarządu i wydanych środków przeznaczonych na realizację zadań Koła; 7.Prezentacje kandydatów na Prezesa Zarządu Koła kadencji 2020/2021; 8.Wybory Prezesa Zarządu Koła; 9.Prezentacje kandydatów na Członków Zarządu Koła; 10.Wybór Wiceprezesa Koła ds. Procesu Karnego; 11.Wybór Wiceprezesa Koła ds. Procesu Cywilnego; 12.Wybór Sekretarza i Skarbnika; 13.Wybór członków Komisji Rewizyjnej; 14.Wolne wnioski; 15.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.

.

kontakt: knpproces@wpia.uw.edu.pl

regulamin KN – link

.

informacja o wydarzeniu – facebook – link

informacja o wydarzeniu – strona www – link

Kategorie: Aktualności