Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego inauguruje działalność kolejna organizacja studencka zajmująca się problematyką prawa procesowego cywilnego – Koło Naukowe Stosowania Prawa

.

Opiekunem Koła jest dr Marcin Cieśliński.

.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu Akademii Stosowania Prawa będzie poświęcone problematyce stosowania przepisów „covidowych” w postępowaniu cywilnym.

.

25 marca 2021 (czwartek), godz. 20:15 na platformie Google Meet

https://meet.google.com/nio-csft-ygj

.

wydarzenie na facebooku – link

.

Jest to już trzecia organizacja studencka zajmująca się problematyką postępowania cywilnego na WPiA UW – obok Koła Naukowego Prawa Procesowego (od 2011 r.) oraz Koła Naukowego Warsztaty Prawnicze (od 2014 r.).

Kategorie: Aktualności