.

Koło Naukowe Prawa Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji UW powstało w lipcu 2011 r. jako odpowiedź na zainteresowanie studentów praktycznymi aspektami wykonywania zawodów prawniczych. Powstało po to, by dać nam wszystkim okazję spróbowania czegoś zupełnie nowego na studiach prawniczych – wzbogaconego pogłębioną refleksją podejścia do praktyki i rzeczywistych problemów występujących w pracy prawnika – procesualisty.

Umożliwia studentom prawa pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności poprzez organizację warsztatów, spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych oraz przeprowadzanie symulacji rozpraw i posiedzeń.

.

.

Opiekunami Koła w zakresie postępowania cywilnego są prof. dr hab. Karol Weitz i dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UW).

strona internetowa Koła Naukowego – link

Koło Naukowe na facebooku – link

.

knpproces@wpia.uw.edu.pl

Prezes: km.duda@student.uw.edu.pl

Wiceprezes ds. procesu cywilnego: j.spiechowicz@student.uw.edu.pl

Kategorie: Aktualności