Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłosił

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości – link

 

 

Regulamin konkursu IWS

Kapituła konkursu IWS

 

Kategorie: Aktualności