Redakcja miesięcznika Przegląd Sądowy oraz wydawnictwo Wolters Kluwer ogłosiły X edycję

Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

 

 

Skład sądu konkursowego

Książki zgłoszone do konkursu:

1. Ż. Anuszewska-Wójt, J. Chudzik, K. Gołębiewski, J. Kardas-Śmiechowicz, K. Kozdrowiecka, P. Rogala, M. Tomkiewicz-Bieleń, Egzamin Komorniczy – Kazusy 2017;
2. L. Bosek, M. Safjan (red.), System Prawa Medycznego. Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego;
3. P. Daniluk (red.), Środki karne Przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym;
4. K. Drozdowicz, Dochodzenie roszczeń o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego;
5. E. Figura-Góralczyk, Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym;
6. K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń;
7. M. Gutowski, Piotr Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji;
8. P. Jabłoński, Przemysław Kaczmarek, Granice władzy prawniczej w perspektywie polskiej tradycji socjologicznej;
9. M. Kościelniak-Marszał, Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym;
10. M. Krakowiak, Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym;
11. P. Księżak, Prawo spadkowe;
12. D. Kucyper, K. Mamak, W. Płóciennik (red.), Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych. Raport z badań;
13. M. Kućka, Administrator zabezpieczeń;
14. R. Kulski, Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym;
15. W. Kurowski, Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym;
16. I. Nasiłowska, Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym („rozwodowym” procesie kościelnym) – analiza prawnoporównawcza;
17. M. Olężałek, Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych;
18. K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Tom V. Przepisy wprowadzające;
19. A. Piwowarczyk, Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych;
20. M. Pyrcak-Górowska, Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych;
21. R. Reiwer, Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń;
22. P. Rylski, Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne;
23. E. Skorczyńska, Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego;
24. J. Skorupka, Wojciech Janusz Jasiński (red.), Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym;
25. B. Sołtys, Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim;
26. A. Stempniak, Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim;
27. Adam Strzembosz w rozmowie ze Stanisławem Zakroczymskim, Między prawem i sprawiedliwością;
28. A. J. Szereda, Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty +płyta CD;
29. D. Szostek (red.), Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej. Czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej;
30. D. Zając, Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą;
31. T. Zembrzuski, Nieważność postępowania w procesie cywilnym;
32. M. P. Ziemiak, Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne;
33. W. Zontek, Modele wyłączenia odpowiedzialności karnej.

Kategorie: Aktualności