Ogłoszono VII Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego . Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie sporządzonej w języku polskim i obronione w roku akademickim 2019/20.

.

Zgłoszenia prac w formie elektronicznej na adres: konkurs@tnpc.pl (z dopiskiem „Konkurs”) w terminie do 30 listopada 2020 r.

  • egzemplarz pracy magisterskiej
  • opinia promotora
  • opinia recenzenta
  • zgoda Autora na zgłoszenie pracy do konkursu
  • życiorys Autora
  • zaświadczenie uczelni, że praca została obroniona  w roku akademickim 2019/20

.

Zasady konkursu są określone w regulaminie umieszczonym na stronie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych – link. Mam zaszczyt ponownie zasiadać w jury konkursu.

Kategorie: Aktualności