Trwają prace nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego.

Projekt wpłynął do Sejmu 15 stycznia 2021 r.

.

Projektowane zmiany ustawowe dotyczą przede wszystkim „harmonizacji rozwiązań dotyczących e-licytacji z ruchomości i nieruchomości„. Regulacje odnoszą się także do sytuacji pandemicznej (art. 15zzs-1 i n. ustawy z 2.03.2020 r.), w tym do problematyki jawności postępowania, składu sądu, komunikacji elektronicznej między sądem a zawodowym pełnomocnikiem oraz do postępowania dowodowego.

.

Druk nr 899 – Proces legislacyjny – link

.

.

Kategorie: Aktualności