Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego związane z wprowadzeniem postępowania odrębnego w sprawach własności przemysłowej.

Projekt ma na celu utworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych w ramach sądownictwa powszechnego, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz związanymi z nimi sprawami z zakresu nieuczciwej konkurencji. Projekt przygotował Zespół do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej powołany przez Ministra Sprawiedliwości w 2017 r.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – link

Strona RCL (UD 497)  – link

Kategorie: Aktualności