Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandry Orzeł-Jakubowskiej odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali nr 403, Collegium Iuridicum I

.

Rozprawa doktorska pt. „Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych

.

promotor: prof. dr hab. Karol Weitz; promotor pomocniczy: dr Marcin Dziurda; recenzenci: dr hab. prof. UWr Łukasz Błaszczak, prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski (recenzje zamieszczone na stronie WPiA UW)

.

.

.

Kategorie: Aktualności