Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Wołodkiewicza odbędzie się 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali nr 403, Collegium Iuridicum I

 

Rozprawa doktorska pt. „Ustanowienie jurysdykcji krajowej  przez wdanie się w spór według rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 215/2012

 

promotor: prof. dr hab. Karol Weitz; promotor pomocniczy: dr hab. Tadeusz Zembrzuski; recenzenci: dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus, dr hab. prof UAM Marcin Walasik (recenzje zamieszczone na stronie WPiA UW)

 

streszczenie

autoreferat

Kategorie: Aktualności