Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w dniu 9 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki sporządził nowy rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wykaz ten został skorygowany 18 lutego br.

.

Wykaz czasopismlink

.

Kategorie: Aktualności