Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił V edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego w okresie 31 maja 2019 – 31 sierpnia 2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • pracę w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej
  • streszczenie pracy
  • formularz zgłoszeniowy
  • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę tytułu zawodowego magistra
  • pozytywną opinię o pracy zawierającą rekomendację do udziału w konkursie podpisaną przez promotora
  • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej oraz osiągnięciach naukowych autora

.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2021 r.

.

Szczegóły na stronie PGRP – link

Kategorie: Aktualności