Poniedziałki radcowskie OIRP Warszawa – I półrocze 2019 r.

Poniedziałki radcowskie to organizowane od 15 lat przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie wykłady dla radców prawnych dotyczące bieżących zagadnień prawnych. Zajęcia stanowią element doskonalenia zawodowego radców prawnych, odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15.

 

Z zakresu postępowania cywilnego w I półroczu 2019 r. odbędą się wykłady:

  • Sądowy podział majątku wspólnego – wybrane problemy praktyczne, dr Joanna Studzińska (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) – 14 stycznia, godz. 17:30
  • Zmiany w sądowym postępowaniu egzekucyjnym wchodzące w życie z początkiem 2019 r. – perspektywa radcy prawnego, dr hab. Tadeusz Zembrzuski (radca prawny, Uniwersytet Warszawski) – 14 stycznia, godz. 19:15
  • Zdolność sądowa i procesowa. Ustalenie stron stosunku. Współuczestnictwo w sporze – cz. I i II, dr hab. Radosław Flejszar (radca prawny, Uniwersytet Jagielloński) – 11 lutego, godz. 17:30 i 19:15
  • Zachowek w praktyce procesowej, Kamila Paluszkiewicz-Brolska (sędzia SR) – 8 kwietnia, godz. 19:15
  • Skarga pauliańska w praktyce procesowej, dr hab. Anna Hrycaj (sędzia SO, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) – 13 maja, godz. 19:15
  • Ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych. Aktualne problemy na tle dotychczasowej praktyki stosowania nowych regulacji – cz. I i II, dr hab. Robert Kulski (radca prawny, Uniwersytet Łódzki) – 10 czerwca, godz. 17:3o i 19:15

 

Ogólne informacje o poniedziałkach radcowskich

Pełny harmonogram poniedziałków radcowskich

Kategorie: Aktualności