Zajęcia online rozpoczynają się we wtorki o godz. 16:00.

.

9 czerwca 2020 r.

 • Postępowanie cywilne – temat 28 – Postępowania odrębne, w tym postępowanie nakazowe, upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze, uproszczone
 • Postępowanie egzekucyjne – temat 23 i 24 – Szczególne rodzaje egzekucji oraz koszty egzekucji

.

2 czerwca 2020 r.

 • Postępowanie cywilne – temat 29 – Międzynarodowe postępowanie cywilne
 • Postępowanie egzekucyjne – temat 22 – Egzekucja świadczeń niepieniężnych – dokończenie

.

29 maja 2020 r. (dodatkowe spotkanie)

 • Postępowanie cywilne – temat 27 – Skarga o wznowienie postępowania; skarga nadzwyczajna; skarga na przewlekłość postępowania
 • Postępowanie egzekucyjne – temat 4 (powtórkowy) – Tytuł egzekucyjny; tytuł wykonawczy

.

26 maja 2020 r.

 • Postępowanie cywilne – temat 26/27 – Skarga na orzeczenie referendarza sądowego; skarga kasacyjna; skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Postępowanie egzekucyjne – temat 20/21 – Egzekucja z innych wierzytelności; Egzekucja świadczeń niepieniężnych – odebranie i wydanie rzeczy

.

19 maja 2020 r.

 • Postępowanie cywilne – temat 25/26 – Apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Postępowanie egzekucyjne – temat 18 i 19 – Egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz z rachunków bankowych

.

12 maja 2020 r.

 • Postępowanie cywilne – temat 25 – Prawomocność, zaskarżanie, apelacja.
 • Postępowanie egzekucyjne – temat 16 – Egzekucja z nieruchomości (dokończenie tematu)

.

5 maja 2020 r.

 • Postępowanie cywilne – temat: Orzeczenia.
 • Postępowanie egzekucyjne – temat 15/16 – Egzekucja z ruchomości (dokończenie) oraz Egzekucja z nieruchomości (początek)

.

28 kwietnia 2020 r.

 • Postępowanie cywilne – temat 24 –zmiana kolejności omawiania zagadnień. Najpierw orzekanie, a następnie orzeczenia.
 • Postępowanie egzekucyjne – temat 15 – Egzekucja z ruchomości

.

21 kwietnia 2020 r.

 • Postępowanie cywilne – dokończenie tematu 22 – Postępowanie dowodowe. Środki dowodowe (część III) oraz temat 23 – Zawieszenie i umorzenie postępowania.
 • Postępowanie egzekucyjne – dokończenie tematu 13 – Umorzenie postępowania oraz temat 14 – Wyjawienie majątku. Następnie rozpoczniemy już omawianie sposobów egzekucji.

.

14 kwietnia 2020 r.

 • Postępowanie cywilne – temat 22 – Postępowanie dowodowe. Środki dowodowe
 • Postępowanie egzekucyjne – temat 12 i 13 – Zbieg egzekucji oraz zawieszenie i umorzenie postępowania

.

7 kwietnia 2020 r.

 • Postępowanie cywilne – temat 21 – Postępowanie dowodowe. Zagadnienia ogólne
 • Postępowanie egzekucyjne – temat 10 i 11 – Powództwa przeciwegzekucyjne (opozycyjne i ekscydencyjne)

.

31 marca 2020 r.

 • Postępowanie cywilne – temat 19 – Przebieg postępowania rozpoznawczego a koncentracja materiału procesowego; nadużycie prawa procesowego
 • Postępowanie egzekucyjne – temat 9 – Skarga na czynności komornika

.

24 marca 2020 r.

 • postępowanie cywilne – temat 20 – Działania stron w toku postępowania
 • postępowanie egzekucyjne – temat 6 – Wniosek o wszczęcie egzekucji (w tym wypadku nie będziemy na razie kończyć tematu dot. postępowania klauzulowego, żeby umożliwić „łatwe” dołączenie nowym słuchaczom)

.

sylabus – link

.

Zajęcia trwają ok. 1,5 – 2,5 h. Przerwa między nimi ok. 30 minut.

Korzystamy z programów Discord i Twitch.

Kategorie: Aktualności