W bieżącym 2021 roku aż trzy prace magisterskie zostały napisane pod moim kierunkiem i ocenione przez recenzentów na „5!” (ocena celująca).

.

  • mgr Julia Gołąb – „Wezwanie do udzielenia informacji w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej” (obroniona 20 lipca 2021 r.), recenzent prof. UW dr hab. Piotr Rylski
  • mgr Klara Matusiak – „Wyrok zaoczny w procesie cywilnym” (obroniona 19 sierpnia 2021 r.), recenzent dr hab. Marcin Dziurda
  • mgr Anna Lanina – „Skarga kasacyjna w polskim i rosyjskim procesie cywilnym” (obroniona 17 grudnia 2021 r.), recenzent prof. UW dr hab. Andrzej Wach

.

Serdeczne gratulacje !
Kategorie: Aktualności