.

Wykład specjalizacyjny z sądowego postępowania egzekucyjnego na WPiA UW będzie odbywał się w semestrze letnim 2020/21 w poniedziałki o godz. 15:00 – 16:30.

.

Zajęcia są w całości prowadzone przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.

.

Wykład poświęcony problematyce postępowania egzekucyjnego jest jednym z zajęć tworzących blok specjalizacyjnego Katedry Postępowania Cywilnego pt. Sądowa ochrona praw prywatnych.

.

platforma GM: meet.google.com/wrz-topw-xtu

.

Do zalogowania wymagana jest rejestracja w USOSie.

Kategorie: Aktualności