W zbliżającym się roku akademickim 2020/21 będę prowadził następujące seminaria z postępowania cywilnego:

.

  • Seminarium specjalizacyjne (IV rok) – semestr letni (poniedziałki godz. 13:15 – 14:45)

.

  • Seminarium magisterskie (V rok) – semestr zimowy i letni (środy godz. 15:00 – 16:30)

.

Zachęcam do uczestnictwa. Zgodnie z z zarządzeniem Rektora UW (link) zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 będą prowadzone w formie zdalnej. Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds studenckich WPiA UW seminaria będą się odbywały na platformie Google Meet.

.

Kategorie: Aktualności