.

Seminarium specjalizacyjne z postępowania cywilnego

będzie odbywało się w semestrze letnim 2020/21

poniedziałki o godz. 13:15 – 14:45.

.

Zajęcia mają formę dyskusji wokół najciekawszych i najważniejszych zagadnień procesowych (zob. propozycje w sylabusie) lub wskazanych przez studentów. Przed spotkaniem uczestnicy zapoznają się z przesłanymi materiałami dot. wybranego tematu – artykułami, orzeczeniami lub glosami.

.

platforma GM: meet.google.com/noa-hhqv-wki

.

Do zalogowania wymagana jest rejestracja w USOSie. Pożądane jest posiadanie sprawnej kamery i mikrofonu.

Kategorie: Aktualności