.

Seminarium specjalizacyjne z postępowania cywilnego (proseminarium)

Aktualne zagadnienia procesu cywilnego – doktryna, orzecznictwo, praktyka

w roku akademickim 2021/22 będzie odbywało się w

środy godz. 15:00 – 16:30

Collegium Iuridicum I, sala 416

.

Uczestnicy poznają prawo procesowe w całościowy sposób z uwzględnieniem jego praktycznej roli. Analizowane są wybrane, aktualne zagadnienia przydatne nie tylko na egzaminie, lecz przede wszystkim z perspektywy przygotowania i wykonywania klasycznych zawodów prawniczych – sędziego, adwokata, radcy prawnego, czy komornika sądowego.

Seminarium to nie jest wykład, to nie referaty, lecz dyskusja i tzw. burza mózgów. Zajęcia odbywają się w formie rozmowy, wymiany poglądów i moderowanej dyskusji.

.

.

Do każdego tematu seminarzyści otrzymują w formie online materiały do lektury – artykuły, opracowania, orzeczenia Sądu Najwyższego – opublikowane na łamach czasopism, opracowań monograficznych i ksiąg jubileuszowych.

.

Seminarium w USOSie – link

.

Proseminaria na WPiA UW w roku akademickim 2021/22 – link

Kategorie: Aktualności