Ukazał się specjalny numer Studia Iuridica  „Z zagadnień prawa procesowego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej” (tom nr 75) pod red. P. Rylskiego, K. Weitza, T. Zembrzuskiego, WUW – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.

 

 

Tom zawiera rozprawy autorstwa pracowników Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW oraz osób, które miały zaszczyt współpracować z Panią Profesor Marią Jędrzejewską. Artykuły z zakresu postępowania cywilnego złożyli dr Marcin Cieśliński, dr Marcin Dziurda, prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, SSN Jacek Gudowski, dr hab. Andrzej Grzegorz Harla, prof. dr hab. Kazimierz Lubiński, SSA Robert Obrębski, dr hab. Piotr Rylski, dr hab. prof. UW Andrzej Wach, prof. dr hab. Karol Weitz, dr Anna Wiśniewska, dr hab. Tadeusz Zembrzuski.

Spis treści

 

Możliwość pobrania artykułów – „open access” – link POBIERZ

 

Prof. dr hab. Maria Jędrzejewska (1926 -2018) związała całe życie zawodowe z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1975-1987 była kierownikiem Zakładu Postępowania Cywilnego, w latach 1976-1981 pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a w latach 1996-1998 była dyrektorem Instytutu Prawa Cywilnego WPiA UW. Jako pierwsza kobieta zajmująca się postępowaniem cywilnym uzyskała tytuł naukowy profesora nauk prawnych (1999  r.). Pani Profesor jest autorką niemal 100 pozycji poświęconych różnym zagadnieniom prawa cywilnego procesowego, w tym m.in. współautorką Systemu Prawa Procesowego Cywilnego (1987) oraz komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego (1997 – 2016), pięciokrotnie publikowała na łamach Studia Iuridica. Do kanonu najważniejszych monografii z zakresu postępowania cywilnego zalicza się jej opracowania pt. Współuczestnictwo procesowe. Istota – zakres – rodzaje,  Warszawa 1975, ss. 288 oraz Wpływ czynności procesowych na bieg przedawnienia, Warszawa 1984, ss.161.

Kategorie: Aktualności