Rozpoczęła się rekrutacja na studia doktoranckie w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Szkoła kształci doktorantów w zakresie dziesięciu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:

  • Ekonomia i finanse,
  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • Nauki o polityce i administracji
  • Nauki o zarządzaniu i jakości
  • Nauki prawne
  • Nauki socjologiczne
  • Pedagogika
  • Psychologia

Limit dla dyscypliny nauki prawne wynosi 25 osób.

 

Rejestracja kandydatów prowadzona jest do 5 lipca br. Złożone projekty zostaną ocenione w dniach 8 – 13 lipca, zaś rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach 15 – 26 lipca. Ogłoszenie listy rankingowej ma nastąpić do 2 sierpnia, a listy przyjętych do 17 września.

 

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW – link

Rekrutacja do Szkół Doktorskich – link

Uchwała nr 412 Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego – link

Uchwała nr 432 Senatu UW w sprawie programów kształcenia – link

Strona UW – link

Kategorie: Aktualności