Krajowa Rada Radców Prawnych (KRRP) podjęła uchwałę z nr 102/X/2018 w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy „Kancelaria Radcy Prawnego” na język angielski.

Tekst uchwały

 

Nazwa polska Nazwa angielska
radca prawny attorney-at-law
aplikant radcowski /
aplikantka radcowska
trainee attorney-at-law /
trainee attorney-at-law
Kancelaria Radcy Prawnego /
Kancelaria Radców Prawnych
Law Firm of Attorney-at-Law /
Law Firm of Attorneys-at-Law
samorząd radców prawnych The National Bar of Attorneys-at-Law
Krajowa Rada Radców Prawnych The National Bar Council of Attorneys-at-Law
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych The Board of the National Bar Council of Attorneys-at-Law
Okręgowa Izba Radców Prawnych w [nazwa miasta] [city name] Bar Association of Attorneys-at-Law /
[city name] Bar Association
Kategorie: Aktualności