W dniu 24 lutego br. odbyło się zebranie członków Katedry Postępowania Cywilnego mające na celu dokonanie wyboru kandydata na Kierownika Katedry na kadencję 2021 – 2024.

.

Zgłoszono kandydaturę prof. dr hab. Karola Weitza, który w tajnym głosowaniu uzyskał jednogłośne poparcie współpracowników (11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”). Formalnego wyboru dokona Dziekan WPiA UW.

sędzia SN prof. dr hab. Karol Weitz

.

Serdeczne gratulacje !

Kategorie: Aktualności