.

Zajęcia dydaktyczne i egzaminy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2021/22 będą co do zasady prowadzone w sposób stacjonarny (w obiektach uczelni), jeżeli takiej możliwości nie ograniczą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Egzaminy w sesji poprawkowej 2020/21 oraz egzaminy dyplomowe do dnia 30 września 2021 r. odbywają się na dotychczasowych zasadach – online.

.

.

Kategorie: Aktualności