Seminarium doktorskie Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego

ROK AKADEMICKI 2021/22

.

spotkania we wtorki godz. 18:00 w formie zdalnej (GM)

meet.google.com/kqa-pucg-dmv

14 grudnia 2021 r.

18 stycznia 2022 r.

.

.

ROK AKADEMICKI 2020/21

ROK AKADEMICKI 2019/20

ROK AKADEMICKI 2018/19

ROK AKADEMICKI 2017/18

ROK AKADEMICKI 2016/17

ROK AKADEMICKI 2015/16

ROK AKADEMICKI 2014/15