Seminarium doktorskie Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego

ROK AKADEMICKI 2019/20

 

Seminarium 7 lipca 2020 r. o godz. 18:00 – online

meet.google.com/uyw-gnjp-wbn

.

ROK AKADEMICKI 2018/19

ROK AKADEMICKI 2017/18

ROK AKADEMICKI 2016/17

ROK AKADEMICKI 2015/16

ROK AKADEMICKI 2014/15