Seminarium doktorskie Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego

ROK AKADEMICKI 2018/19

22 stycznia, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 11 czerwca

 

ROK AKADEMICKI 2017/18

ROK AKADEMICKI 2016/17

ROK AKADEMICKI 2015/16

ROK AKADEMICKI 2014/15