Seminarium doktorskie Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego

ROK AKADEMICKI 2020/21

 15 grudnia  2020 r., 18 stycznia 2021 r. – godz. 18:00 (online)

meet.google.com/yjq-entz-wso

.

.

ROK AKADEMICKI 2019/20

ROK AKADEMICKI 2018/19

ROK AKADEMICKI 2017/18

ROK AKADEMICKI 2016/17

ROK AKADEMICKI 2015/16

ROK AKADEMICKI 2014/15